Veganske aktivister setter seg over loven

Veganske aktivister setter seg over loven

Norges Vegansamfunn har bestemt seg for å være et livssynssamfunn slik at de skal få offentlig støtte. 

Samtidig begår mangeårig styremedlem Samuel Rostøl innbrudd og oppmuntrer til kriminelle handlinger. 

Facebook-siden sin har styremedlem i Norges Vegansamfunn Samuel Rostøl lagt ut en video. Videoen viser hvordan han og andre aktivister tar seg inn i et svensk hønsehus for å “frigjøre” høner. De tar med seg 21 høner, eller “redder” dem som han skriver selv.

I kommentarfeltet under videoen, oppmuntrer han mer eller mindre til at lignende handlinger skal utføres i Norge.

Rostøl og hans støttespiller rettferdiggjør lovbrudde(ne) med at loven er urettferdig. 

Med andre ord, de setter seg over en lov, vel flere lover faktisk, fordi de mener at loven er uetisk. 

Ergo, om man ikke liker en lov, behøver man ikke å følge den. Man kan sågar regelrett bryte den. Fordi man mener den er feil. 

I dette tilfellet var det for å redde liv. Høners liv.

Dette er ikke nødverge. 

Nødverge er når man må bryte loven for å forhindre umiddelbar fare for skade på liv og eiendom, ens egen eller andres. 

Med andre ord, det er lov å knuse bilruta dersom du oppdager en innelåst hund en varm sommerdag. Eller å skyte en isbjørn som angriper. 

Da skal man også umiddelbart underrette myndighetene om det som har skjedd. Ikke legge ut en video i etterkant.

Dette er heller ikke sivil ulydighet. 

Sivil ulydighet er når du med overlegg og i all offentlighet, bryter en lov du mener er urettferdig eller gal. Som da Rosa Parks nektet å flytte seg. Eller når naturvernere lenker seg til anleggsmaskiner eller oljeplattformer. 

Disse “aktivistene” brøt seg inn på privat grunn midt på natten og stjal 21 høner. Tilsynelatende uten hensyn til eventuell smitte de bærer med seg inn i besetningen. Eller smitte de tar med seg ut. 

Det har skjedd tidligere at hele besetninger har måttet nødslaktes fordi «aktivister» har brutt seg inn. 

Uansett hvordan de vrir og vender på det, og uansett motivasjonen deres, er dette en kriminell handling. Og de setter seg over lovverket etter eget forgodtbefinnende.

Hadde de påberopt seg sivil ulydighet ville de ha måttet gjøre det på dagtid, i full offentlighet. Ikke i ly av nattens mulm og mørke. 

Rostøl har vært styremedlem i Norges Vegansamfunn i to år. Denne organisasjonen har nå bestemt seg for at det skal være et livssynssamfunn slik at de kan motta offentlig støtte på lik linje med tros- og livssynssamfunn utenfor Den Norske Kirke. 

Motivasjonen er ifølge Rostøl å forhindre diskriminering av veganere. Men også slik at de kan fjerne medlemskontingenten for å få flere medlemmer.

Jeg synes det er forstemmende at en person som begår kriminelle handlinger, og direkte eller indirekte oppmuntrer andre til å begå tilsvarende handlinger, sitter i styret til en organisasjon som skal forsøke å få statsstøtte. 

Rett nok skriver Rostøl i en kommentar at Norsk Vegansamfunn ikke støtter slike aksjoner i sine vedtekter. 

Hvordan kan han da sitte som styremedlem? 

Og hvordan kan de som organisasjon godta at et styremedlem bedriver slike handlinger, enten i Norge eller i utlandet, og oppmuntrer andre til å gjøre det samme?

 

pitmaster